• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nhà nước được quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu

 Ngày 18/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến và kết nối trực tuyến với hơn 1.000 điểm cầu trên cả nước.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa quốc gia chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nêu rõ, Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 9/1/2023 thay thế cho Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2024 với nhiều điểm mới, thể hiện sự tiến bộ trong việc tiếp cận, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho lĩnh vực khám, chữa bệnh trên quan điểm lấy người bệnh làm trung tâm, công bằng, hiệu quả, chất lượng và phát triển.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa Quốc gia

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Phó Chủ tịch phụ trách, điều hành Hội đồng Y khoa quốc gia phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết thêm, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi lần này cũng đã tháo gỡ một số vướng mắc, giải quyết những bất cập, điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với bối cảnh thực tế, thể hiện rõ chính sách ưu tiên trong khám, chữa bệnh.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 quy định một số nội dung về cơ chế tự chủ của các cơ sở khám, chữa bệnh công lập; Quy định cụ thể về giá khám, chữa bệnh, trong đó cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước được quyết định giá dịch vụ theo yêu cầu và phải kê khai giá, niêm yết công khai.

Đồng thời, Luật cũng cụ thể hóa một số nội dung về xã hội hóa trong hoạt động khám, chữa bệnh; Các hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám, chữa bệnh; Quản lý, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh; Quy định cụ thể trách nhiệm thiết lập và vận hành hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám, chữa bệnh…

Bên cạnh đó, Luật bổ sung một số nội dung về bảo đảm an ninh trật tự cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề...

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết thêm, theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan đang xây dựng các văn bản và các đề án để hướng dẫn chi tiết một số nội dung thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, Bộ Y tế chịu trách nhiệm đầu mối chính xây dựng Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Bộ Quốc phòng cũng đã được giao xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số nội dung hướng dẫn thi hành Luật.

Để Luật Khám bệnh, chữa bệnh được thực thi theo đúng lộ trình, Bộ Y tế đề nghị các vụ, cục thuộc Bộ Y tế khẩn trương xây dựng nội dung Nghị định, Thông tư, Quyết định, các đề án đã được phân công bảo đảm đúng tiến độ để có thể thực thi Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngay khi Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2024

Bộ cũng đề nghị các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong quá trình soạn thảo các văn bản hướng dẫn và các đề án có liên quan, bảo đảm các quy định hướng dẫn chi tiết có tính khả thi, phù hợp, có chất lượng và đúng các quy định của Luật.

Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh Sở Y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân xây dựng kế hoạch và tiếp tục phổ biến các nội dung của Luật Khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm người hành nghề, các tổ chức, cá nhân tham gia hành nghề khám, chữa bệnh hiểu đúng, làm đúng theo các quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh...


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan