• :
  • :
Casper Việt Nam báo lãi

Casper Việt Nam báo lãi

(VNF) - Casper Việt Nam đạt lợi nhuận sau thuế hơn 33,27 tỷ đồng, tỷ suất ROE đạt 5,9%, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.