Doanh nghiệp Việt trước thách thức về chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp Việt trước thách thức về chuỗi cung ứng

Mặc dù là quốc gia thu hút FDI hàng đầu ở khu vực, ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam vẫn đang bộc lộ nhiều hạn chế để có thể kết nối với các tập đoàn đa quốc gia, tham gia vào các chuỗi giá trị. Trong khi đó, dịch Covid-19 kéo dài suốt mấy năm qua ...
  • :
  • :