Nghề “hốt bạc” ngày Tết

Nghề “hốt bạc” ngày Tết

Covid-19 khiến nhiều ngành nghề chịu ảnh hưởng nhưng dịp cận Tết, một số nghề vẫn có thu nhập cao, nhất là dịch vụ dọn nhà, giúp việc theo giờ.
  • :
  • :