Thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 theo tiến độ

Thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 4 theo tiến độ

Trình bày tờ trình về việc thống nhất chủ trương bố trí, cân đối vốn cho Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, UBND thành phố Hà Nội cam kết bảo đảm nguồn vốn thực hiện ...
  • :
  • :