Đến lúc nới tín dụng?

Đến lúc nới tín dụng?

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 là 14%, rõ ràng dư địa để nới thêm tăng trưởng tín dụng vẫn còn. Trong tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang gặp nhiều vấn đề, các đợt phát hành mới khó thu hút người mua nên các doanh nghiệp ...
  • :
  • :