ĐHĐCĐ PET: Doanh thu từ Apple sẽ gánh cho sự suy giảm từ Samsung

ĐHĐCĐ PET: Doanh thu từ Apple sẽ gánh cho sự suy giảm từ Samsung

"Với doanh số và lợi nhuận tăng trưởng như vừa qua, nếu giữ nguyên vốn thì Petrosetco sẽ đối mặt với bài toán khó khăn trong việc vay vốn để thúc đẩy tăng trưởng, đáp ứng cho các nhà cung ứng", Chủ tịch Phùng Tuấn Hà cho biết tại ĐHĐCĐ thường niên ...
  • :
  • :