Bảo hiểm AAA đặt mục tiêu niêm yết trong 3 năm tới

Bảo hiểm AAA đặt mục tiêu niêm yết trong 3 năm tới

Ngày 23/12, Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA (Bảo hiểm AAA) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) để ghi nhận 2 cổ đông lớn thay thế Tập đoàn Bảo hiểm Australia (IAG) là Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) và Công ty Cổ phần BCG ...
Tôn trọng quyền tự do lựa chọn mua bảo hiểm

Tôn trọng quyền tự do lựa chọn mua bảo hiểm

Một số phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 11/2021, đã đặt ra những vấn đề về công tác quản lý về tượng tượng nhân viên của ngân hàng ép khách hàng phải mua bảo hiểm khi cung cấp sản phẩm, dich vụ của ngân hàng. Bộ Tài chính mới có thông tin ...
Tạo cú hích để phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm

Tạo cú hích để phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm

Sáng 29/10, Quốc hội thảo tiến hành luận trực tuyến về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Một số ý kiến bày tỏ tin tưởng việc sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm lần này sẽ thực sự tạo được cú hích để phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm.
  • :
  • :