• :
  • :
Để sản phẩm bảo hiểm phát huy giá trị nhân văn

Để sản phẩm bảo hiểm phát huy giá trị nhân văn

Đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nhấn mạnh, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ phía cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và người tham gia bảo hiểm để các sản phẩm bảo hiểm phát huy đúng vai ...