Số hóa 100% dữ liệu lễ hội truyền thống

Số hóa 100% dữ liệu lễ hội truyền thống

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2139/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu nhằm số hóa 100% dữ liệu các loại hình lễ hội truyền thống.
Axit ăn mòn văn hóa

Axit ăn mòn văn hóa

Nghệ sĩ là một danh xưng đầy kiêu hãnh, với năng lực sáng tạo tuyệt vời, họ góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển của đất nước.
  • :
  • :