Những status "đốn tim" trong Ngày Gia đình Việt Nam

Những status "đốn tim" trong Ngày Gia đình Việt Nam

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người và lưu giữ, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc. Trên các nền tảng mạng xã hội, các câu chuyện cùng những chia sẻ ý nghĩa đã được đăng ...
‘Hiểu’, tác phẩm từ bậc thầy tâm linh Osho

‘Hiểu’, tác phẩm từ bậc thầy tâm linh Osho

“Hiểu” chạm đến tâm hồn của số đông người đọc, đến nỗi đau và sự trống rỗng khi phải liên tục sống trong kỳ vọng, áp đặt của người khác. Đồng thời, quyển sách mở ra hy vọng về cuộc sống tự do-được là chính mình.
  • :
  • :