• :
  • :
Ướt sũng với Boun Pi May

Ướt sũng với Boun Pi May

Đã bao lâu rồi tôi chưa được chứng kiến một nghi lễ chúc phúc thực thành tâm cho đến khi sang Lào đúng vào dịp Boun Pi May (Tết Năm mới).