Vinh danh chàng trai Ba Vì - Thủ khoa tuổi 30

Vinh danh chàng trai Ba Vì - Thủ khoa tuổi 30

Dù tốt nghiệp đại học ở tuổi 30 nhưng với Khuất Quang Hòa - Thủ khoa đầu ra năm 2022 của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội việc học chưa bao giờ là muộn...
  • :
  • :