• :
  • :
Hà Lan hạn chế tuyển sinh quốc tế

Hà Lan hạn chế tuyển sinh quốc tế

14 đại học Hà Lan thông báo hạn chế tuyển sinh quốc tế, trong đó có những trường hàng đầu cả nước như Đại học Amsterdam, Đại học Công nghệ Delft.