Hanoi FC khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang

Hanoi FC khánh thành Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang

Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang - cơ sở đào tạo bóng đá trẻ vệ tinh của CLB bóng đá Hà Nội (Hanoi FC) đã chính thức khánh thành đi vào hoạt động, với mục tiêu cung cấp các tài năng trẻ cho bóng đá Bắc Giang, Hanoi FC và đặc biệt là sứ mệnh ...
  • :
  • :