A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới

Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã quy định cụ thể về quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới.

Theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới là Quỹ được thành lập để thực hiện các hoạt động chi hỗ trợ nhân đạo; công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ; tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới và các hoạt động liên quan nhằm góp phần bảo vệ lợi ích công cộng và đảm bảo an toàn xã hội.

Điều 9 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ đã quy định cụ thể quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

Theo đó, người bị thiệt hại hoặc người thừa kế (trường hợp người bị thiệt hại tử vong) hoặc đại diện của người bị thiệt hại (trường hợp người bị thiệt hại mất năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án hoặc chưa đủ sáu tuổi) liên hệ với Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo.

Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo theo quy định. Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại. Trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

Về hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trường hợp không xác định được xe gây tai nạn, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo gồm các tài liệu sau: Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định; Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong); Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận; Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông, trong đó nêu rõ vụ tai nạn giao thông không xác định được xe gây tai nạn.

Trường hợp xe không tham gia bảo hiểm, hồ sơ gồm: Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định; Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong); Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận; Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

Trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, hồ sơ gồm: Bản gốc đơn đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo theo mẫu quy định; Bản sao Trích lục khai tử hoặc Giấy báo tử hoặc văn bản xác nhận của cơ quan Công an hoặc kết quả giám định của cơ quan giám định pháp y đối với trường hợp nạn nhân chết trên phương tiện giao thông, chết do tai nạn (trường hợp tử vong); Hồ sơ bệnh án đối với trường hợp tổn thương bộ phận; Bản gốc văn bản từ chối bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm; Bản sao công chứng thông báo giải quyết tai nạn giao thông.

Như vậy, quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo của Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã được hướng dẫn chi tiết, cụ thể để các bên liên quan thực hiện, đảm bảo quyền lợi cho người bị thiệt hại.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
  • :
  • :