• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TP. HCM đề xuất áp dụng hệ số K để quyết định giá đất

UBND TP. HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn thành phố.

UBND TP HCM vừa có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) khi xác định, thẩm định, quyết định giá đất trên địa bàn thành phố.

UBND TP HCM cho biết trong quá trình xác định, thẩm định, quyết định giá đất để tính thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai và tỉnh bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất, UBND TP đã chỉ đạo các Sở, ngành thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đất đai 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 và Thông tư Liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo UBND TP HCM, việc áp dụng các phương pháp thẩm định giá theo quy định tại Nghị định số 44/2014/ND-CP và Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT là phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, khi áp dụng trong tình hình thực tiễn tại Việt Nam thì có một số bất cập, đặc biệt là việc thu thập thông tin và kiểm tra thông tin về giá giao dịch thật của bất động sản trên thị trường rất khó khăn, do việc giao dịch bất động sản theo luật định tại TP. HCM chưa minh bạch như các nước phát triển trên thế giới.

Cụ thể, công tác lập kế hoạch định giá đất cụ thể trước khi trình UBND cấp tỉnh phê duyệt không thể thực hiện được. Việc xây dựng kế hoạch mang tính dự báo vừa khoa học vừa bám sát thực tiễn vô cùng khó khăn. Đồng thời, việc tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn theo hình thức đấu thầu có nhiều bất cập, chồng chéo của pháp luật dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.

Việc áp dụng các phương pháp xác định giá đất cụ thể và các tổ chức, cá nhân sử dụng đất cũng gặp nhiều khó khăn.

Theo quy định hiện hành, giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án chỉ được xác định khi có Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tức là sau khi chủ đầu tư đã nghiên cứu và bỏ kinh phí đầu tư thực hiện bước chuẩn bị đầu tư, phê duyệt quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở và thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án. Do đó, chủ đầu tư bị động trong việc xác định hiệu quả dự án đầu tư do không dự kiến dược mức nghĩa vụ tải chính phải nộp của dự án.

Đối với các trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh dược Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, việc xác định giá đất cụ thể được xác định theo một trong 4 phương pháp (so sánh, thặng dư, thu nhập, chiết trừ), đơn giá thuê đất xác định căn cứ giá đất cụ thể nêu trên được xác định và ổn định 5 năm từ thời điểm quyết định cho thuê đất.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, chủ đầu tư được áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nên thực tế đơn giá thuê đất kỳ đầu xác định theo các phương pháp nêu trên chỉ áp dụng trong một thời gian rất ngắn.

Hết thời hạn ổn định 5 năm, đơn giá thuê đất cho các kỳ ổn định tiếp theo đến khi hết thời hạn thuê đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Do đó, UBND TP. HCM cho rằng với thủ tục xác định đơn giá thuê đất kỳ đầu theo một trong 4 phương pháp sẽ tăng thêm thủ tục hành chính không cần thiết cho các chủ đầu tư khi thuê đất thực hiện các dự án.

Ngoài ra, mặc dù đã giảm tối đa thời gian thực hiện quy trình xác định giá đất cụ thể nhưng thời gian thực hiện, luân chuyển hồ sơ để thực hiện các bước trong công tác xác định giá đất vẫn kéo dài (5 ngày làm việc kể từ khi có Quyết định giao đất đối với khu đất dưới 30 tỷ đồng; 3-6 tháng hoặc một vài năm đối với khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên).

Theo UBND TP. HCM, việc chậm xác định, thẩm định, quyết định giá đất cụ thể dẫn đến chưa kịp thời huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mất cơ hội đầu tư của nhà đầu tư, làm chậm sự phát triển kinh tế, xã hội.

Từ một số khó khăn, vướng mắc nêu trên và trong thực tiễn thực hiện, UBND TP HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP HCM xây dựng và ban hành hệ số điều chỉnh giá đất phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn thành phố, trình HĐND TP thông qua.

Trên cơ sở đó, UBND. TP ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với tất cả các khu đất, thửa đất (không phân biệt giá trị tinh theo Bảng giá đất trên 30 tỷ đồng hay dưới 30 tỷ đồng), thay vì phải thực hiện thuê đơn vị tư vấn để xác định giá đất cụ thể theo các phương pháp thẩm định giá.

Theo đánh giá của UBND TP. HCM, nếu hệ số điều chỉnh giá đất được xây dựng trên cơ sở tổng hợp tác động của các yếu tố quy hoạch xây dựng ảnh hưởng đến giá đất cụ thể làm cơ sở thu tiền sử dụng đất, thuê đất của các trường hợp sẽ đồng thời phát huy các ưu điểm của phương pháp hệ số điều chỉnh, vừa đảm bảo phương pháp định giá khoa học và phản ánh giá trị quyền sử dụng đất của khu đất định giá một cách đầy đủ và khoa học trên cơ sở đánh giá đầy đủ được các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất cụ thể của dự án, đồng thời thống nhất phương pháp xác định giá đất cụ thể đối với trường hợp có giá trị thửa đất dưới 30 tỷ đồng và trường hợp từ 30 tỷ đồng trở lên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan