• :
  • :
Hà Nội: Kế hoạch bố trí vốn năm 2024 là 81.033 tỷ đồng

Hà Nội: Kế hoạch bố trí vốn năm 2024 là 81.033 tỷ đồng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, tổng nguồn kế hoạch trung hạn của toàn TP đến nay 340.153 tỷ đồng. TP đã thực hiện phân bổ năm 2021 là 46.141 tỷ đồng, năm 2022 là 51.583 tỷ đồng, năm 2023 là 57.305 tỷ đồng, năm 2024 là 81.033 tỷ ...