• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đưa văn hóa thành động lực phát triển mới của Hà Nội và Vùng đồng bằng sông Hồng

Từ kinh nghiệm thực tiễn của địa phương, TP Hà Nội đề nghị Trung ương nghiên cứu và có giải pháp tổng thể để giải quyết hài hòa giữa bảo tồn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Để văn hóa thực sự là động lực phát triển mới của Thủ đô và Vùng đồng bằng sông Hồng.

Sớm ban hành cơ chế điều phối liên kết phát triển Vùng

Sáng 29/11, phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh bày tỏ sự thống nhất cao với nội dung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ và cho biết, Đảng bộ TP Hà Nội sẽ tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện ngay và chủ động xây dựng Kế hoạch hành động để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Đưa văn hóa thành động lực phát triển mới của Hà Nội và Vùng đồng bằng sông Hồng
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này có nhiều điểm mới,với mục tiêu khơi dậy tiềm năng, lợi thế và cơ hội phát triển to lớn của Vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó, xác định Thủ đô Hà Nội là trung tâm của Vùng đồng bằng sông Hồng, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học và công nghệ, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước.

Cùng với Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng sẽ là căn cứ, cơ sở chính trị quan trọng để xây dựng định hướng mang tính chiến lược, dài hạn nhưng rất cụ thể cho phát triển Thủ đô Hà Nội trong không gian chung của Vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, động viên kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội”- Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh bày tỏ.

Để việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng sớm đi vào cuộc sống, TP Hà Nội đề xuất 5 nội dung.

Theo đó, về thể chế liên kết vùng, TP Hà Nội đề nghị Trung ương, Chính phủ, Quốc hội sớm ban hành cơ chế điều phối liên kết phát triển Vùng; Thí điểm một số mô hình, cơ chế, chính sách mới vượt trội, có tính cạnh tranh quốc tế cao nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của Vùng cũng như tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và Hành lang kinh tế Côn Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh,...Trước mắt các Ban, bộ, ngành Trung ương cần tiếp tục quan tâm rà soát, đánh giá các chính sách thi hành Luật Thủ đô, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trong quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) cũng như Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đang trong quá trình xây dựng.

Đưa văn hóa thành động lực phát triển mới của Hà Nội và Vùng đồng bằng sông Hồng
Quang cảnh tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, TP Hà Nội đề xuất các Bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp các các tỉnh, thành phố trong Vùng nghiên cứu để tập trung ưu tiên phát triển những ngành sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ cao(như sản xuất chíp, công nghệ sinh học, sản xuất giống,...), chú ý đến các ngành có lợi thế so sánh, tạo chuỗi liên kết giá trị trong Vùng. Trong đó, quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách để hình thành và vận hành các mô hình kinh tế mới (kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số…); Định hướng phát triển Vùng thành trung tâm dịch vụ hiện đại của khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là phân vùng chức năng phát triển các địa phương như: Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch mang tầm khu vực và quốc tế; Thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại; Tỉnh Bắc Ninh phát triển công nghiệp trên nền tảng sản xuất thông minh,…

Về phát triển văn hóa, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, những năm qua, TP luôn coi trọng việc phát triển văn hóa với quan điểm phát triển Thủ đô xứng tầm với truyền thống ngàn năm Văn hiến, thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh và lan toả văn hoá của cả nước. Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô Hà Nội. Đây là chủ trương quan trọng để hình thành và tạo sự liên kết về giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô nói riêng và Vùng đồng bằng sông Hồng nói chung.

“Từ kinh nghiệm thực tiễn của Hà Nội, đề nghị Trung ương nghiên cứu và có giải pháp tổng thể để giải quyết hài hòa giữa bảo tồn với phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, phát huy nguồn lực văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, để văn hóa thực sự là động lực phát triển mới của Thủ đô và Vùng đồng bằng sông Hồng”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất.

Phấn đấu hoàn thành Vành đai 4 trước năm 2027, chuẩn bị đầu tư Vành đai 5 trước năm 2030

Về quy hoạch, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội thống nhất cao về định hướng phát triển hệ thống đô thị trong Vùng. Trong đó ưu tiên phát triển Hà Nội trở thành thành phố thông minh, hiện đại, có bản sắc, tạo hiệu ứng lan toả, liên kết Vùng, cả nước và hội nhập mạng lưới đô thị của khu vực Đông Nam Á và Châu Á.

Đưa văn hóa thành động lực phát triển mới của Hà Nội và Vùng đồng bằng sông Hồng
Các đại biểu dự tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề xuất: Trên cơ sở kết luận của Hội nghị Trung ương 6 về định hướng Quy hoạch tổng thể Quốc gia, các cơ quan chuyên môn sớm hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở để các tỉnh, thành phố trong Vùng hoàn thiện định hướng phát triển quy hoạch cấp tỉnh.

Các Bộ, ngành Trung ương quan tâm triển khai các dự án về phát triển giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không), tiếp tục hoàn thiện hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch; Hoàn chỉnh các tuyến đường bộ cao tốc hướng tâm và các tuyến vành đai. Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phấn đấu hoàn thành dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 trước năm 2030.

Về khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường, TP Hà Nội đề nghị các Ban, bộ, ngành sớm triển khai các đề ánphát triển các trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hoàn thành xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia tại Hà Nội.

Các tỉnh, thành phố trong Vùng tiếp tục phối hợp thực hiện hiệu quả hơn nữa trong công tácbảo vệ môi trường, nhất là đối với hệ thống các sông, hồ lớn; xử lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng không khí, các biện pháp giảm thiểu tác hại và thích ứng với biến đổi khí hậu,... “Thành phố Hà Nội sẽ tập trung giải quyết các vấn đề xử lý rác thải, khí thải, ô nhiễm nước các sông trong nội đô; Tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn, nhất là các làng nghề,...”- Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan