• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định về hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT, quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo Điều 6 của Thông tư, cơ cấu và số lượng thành viên của Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quy định như sau: Hội đồng quản lý có số lượng thành viên từ 5 đến 11 người, gồm chủ tịch và các thành viên khác.

Thành phần Hội đồng quản lý gồm có: Đại diện của cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập gồm đại diện của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, UBND cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (nếu có).

Quy định về hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên
Ảnh minh họa

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, đại diện tổ chức chính trị xã hội và đại diện một số tổ chức thuộc lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Số lượng, cơ cấu thành phần cụ thể của thành viên Hội đồng quản lý do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quyết định.

Ngoài ra, nguyên tắc làm việc của Hội đồng quản lý là: Hội đồng quản lý làm việc theo chế độ tập thể, công khai, dân chủ, tôn trọng ý kiến các thành viên, quyết định theo đa số bằng hình thức bỏ phiếu kín. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đúng thẩm quyền. Được sử dụng con dấu và bộ máy tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập để triển khai công việc của Hội đồng quản lý.

Thông tư số 09/2022/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 20/9/2022 và thay thế Thông tư số 18/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan