• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII

Sáng 11/1, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để xem xét, cho ý kiến về kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu thông qua nội dung, chương trình Hội nghị

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong. 

Theo Chương trình, trong 1 ngày làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố sẽ nghe và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện 10 nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị vừa được ban hành thời gian qua.

Đó là 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII): Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp

Cùng với đó là 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, còn 4 nghị quyết của Bộ Chính trị, cụ thể là: Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Lựa chọn đúng và trúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định. Cụ thể, về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Bí thư Thành ủy cho rằng, trong năm 2022, Đảng bộ Thành phố triển khai các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen. Nhưng, với quyết tâm, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, sáng tạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt được kết quả toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, quán triệt thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, đồng thời, ban hành nhiều văn bản mới về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác cán bộ; triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược, căn cơ, lâu dài, liên quan đến sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Thành ủy, HĐND, UBND và toàn hệ thống chính trị Thành phố đã tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội theo hướng: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19". Kinh tế phục hồi tăng trưởng 8,89%, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, bên cạnh những kết quả toàn diện và đáng khích lệ đã đạt được trong năm qua, Thành phố cũng thẳng thắn, nhìn nhận vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị cũng như công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; dự báo các yếu tố có thể tác động và ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; đồng thời, phân tích, đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và chỉ ra các nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế, nhất là các nguyên nhân chủ quan để đề xuất, bổ sung các giải pháp, phương hướng khắc phục có tính đột phá, tính hiệu quả và tính khả thi cao; trong đó, cần đặc biệt chú trọng lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2023.

Về Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2022, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tích cực tham gia, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy năm 2022. Đặc biệt là phân tích, đánh giá sâu 11 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính tri - xã hội và 6 nhóm hạn chế trong công tác lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đóng góp các giải pháp khả thi, hiệu quả để giúp Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu, xây dựng Kế hoạch, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục bằng được những hạn chế, tồn tại đã được chỉ ra.

Đối với các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với kết cấu của các kế hoạch, chương trình hành động; về sự phù hợp, đồng bộ của các mục tiêu, chỉ tiêu; về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và về chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ, lộ trình, tiến độ…

Nhấn mạnh những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và một số lĩnh vực thiết yếu của Thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Báo cáo, dự thảo các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy và xem xét, quyết định vào cuối hội nghị.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng, hội nghị đã chia thành 4 tổ và tiến hành thảo luận tại tổ các nội dung nêu trên. Theo chương trình, buổi chiều các đại biểu sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường.


Nguồn:https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2855335/khai-mac-hoi-nghi-lan-thu-11-ban-chap-hanh-ang-bo-thanh-pho-ha-noi-khoa-xvii.html;jsessionid=x4cbGX2cSZfqZaK1j8O0pvlH.app2?fbclid=IwAR0vqX6RNuZC1Srwv7Wh3uBZyw2D7X6Bzt-r3uY66dzrXBtp2PA9NCv3J5w Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan