• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng thanh tra, kiểm tra của Kho bạc Nhà nước

Căn cứ vào sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của hệ thống KBNN. Theo kế hoạch, KBNN sẽ đẩy mạnh hiện đại hóa, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ, nhất là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thông qua môi trường điện tử, môi trường số.

Tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao

Trong năm qua, bám sát định hướng công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Tài chính, KBNN đã chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra sát với nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, hệ thống KBNN đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, đối tượng đưa vào kế hoạch kiểm tra được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót đơn vị, kết hợp hài hòa giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra chéo và kiểm tra đột xuất.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống đã triển khai hoạt động giám sát từ xa trên dịch vụ công trực tuyến, giám sát từ xa số dư quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN và tăng cường áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro; tổ chức triển khai thí điểm kiểm toán nội bộ tại Cục Quản lý ngân quỹ...

Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong năm 2022, toàn hệ thống đã thực hiện được 217 cuộc thanh tra chuyên ngành đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Qua công tác thanh tra, các đơn vị KBNN đã kiến nghị xử lý về kinh tế trên 4,2 tỷ đồng; số tiền kiến nghị thu hồi trên 3,8 tỷ đồng, trong đó, thu về ngân sách nhà nước (NSNN) trên 2 tỷ đồng, về tổ chức, đơn vị trên 1,7 tỷ đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác là 470 triệu đồng.

Về công tác kiểm tra nội bộ, năm qua, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện 1.129 cuộc, gồm 928 cuộc theo kế hoạch và 201 cuộc đột xuất. Qua đó, KBNN  kiến nghị xử lý về kinh tế 347 triệu đồng; số tiền kiến nghị thu hồi 347 triệu đồng, trong đó thu về NSNN 347 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác 470 triệu đồng. Thông qua công tác kiểm tra, các đơn vị KBNN thấy được những tồn tại, sai sót để kịp thời có những biện pháp khắc phục. Sau khi kết thúc các đợt kiểm tra, KBNN đều có văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh chung trong toàn hệ thống.

Chuyển đổi phương thức thanh tra, kiểm tra truyền thống sang môi trường số

Năm 2023, để nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra, KBNN tiếp tục bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính và các nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống KBNN trong quản lý điều hành tài chính ngân sách để xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm.

Đặc biệt, KBNN đẩy mạnh hiện đại hóa thanh tra, kiểm tra gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên cơ sở khai thác nguồn dữ liệu sẵn có trên các chương trình ứng dụng, kho dữ liệu của KBNN. Từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; triển khai giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các cấp phục vụ đánh giá, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN.

Bên cạnh đó, toàn hệ thống KBNN nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra KBNN; Xây dựng đội ngũ công chức thanh tra KBNN có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng. 

Đối với công tác xây dựng hệ thống thanh tra, kiểm tra, trong năm nay, KBNN sẽ tiếp tục hoàn thiện Đề án chuyển đổi Vụ Thanh tra – Kiểm tra KBNN thành Thanh tra KBNN trên cơ sở nội dung của Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, học tập kinh nghiệm quốc tế về triển khai kiểm toán nội bộ để xây dựng mô hình, kế hoạch triển khai và hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động này trong hệ thống KBNN.  


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan