• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngành Tài chính quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 973-CV/BCSĐ về việc quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị trong toàn ngành Tài chính.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị toàn ngành Tài chính triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị toàn ngành Tài chính triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo đó, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính đề nghị Đảng ủy Bộ chủ trì và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể: Nghị quyết số 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Công văn số 973-CV/BCSĐ, Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính giao Vụ Ngân sách nhà nước chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ yêu cầu của các Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ để tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo đúng các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy cùng cấp để tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết nêu trên. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với Vụ Ngân sách nhà nước để tham mưu cho Ban Cán sự đảng và Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan