• :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Môi giới tăng trưởng không thể cứu Chứng khoán ASAM thoát lỗ năm 2022

CTCP Chứng khoán ASAM có mức tăng trưởng doanh thu hoạt động năm 2022 đến 31% so với năm trước, phần lớn nhờ tăng trưởng của hoạt động môi giới. Dù vậy, Công ty tiếp tục lỗ hơn 13.2 tỷ đồng trong năm 2022. Đâu là nguyên nhân?

Năm 2022, doanh thu hoạt động của Công ty tích cực hơn năm trước, đạt hơn 19 tỷ đồng (tăng 31%). Hoạt động tư vấn đầu tư có mức đóng góp lớn nhất (37%) với 7 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước. Hoạt động môi giới chứng khoán tăng mạnh nhất, đến 15 lần so với năm trước, từ 455 triệu đồng lên gần 7 tỷ đồng - đây là hoạt động có mức đóng góp lớn thứ 2 (36.5%) trong tổng doanh thu hoạt động.

Nhưng sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh lại giảm đến 31% so với năm trước, ghi nhận 7.7 tỷ đồng. Trong năm, Công ty còn ghi nhận thêm chi phí khác hơn 4.4 tỷ đồng do lỗ từ thanh lý tài sản, doanh thu từ lãi thanh lý chỉ đạt 805 triệu đồng, dẫn đến lỗ hơn 3.6 tỷ đồng hoạt động khác. Đáng chú ý nhất, chi phí quản lý lên hơn 17 tỷ đồng.

Cả năm 2022, Chứng khoán ASAM lỗ 13.2 tỷ đồng, năm trước lỗ 6.1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp các lĩnh vực kinh doanh quý 4/2022 của Chứng khoán ASAM
Triệu đồng

Nguồn: BCTC Công ty

Quý 4/2022, Công ty lỗ hơn 5.6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước lỗ hơn 4.2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Chứng khoán ASAM năm 2022
Triệu đồng

Riêng quý 4/2022, doanh thu hoạt động Công ty đạt hơn 4.5 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Mảng có mức đóng góp lớn nhất (40%) là hoạt động tư vấn đạt hơn 1.8 tỷ đồng, giảm mạnh đến 49% so với cùng kỳ, qua đó tác động đến tổng doanh thu hoạt động. Ngược lại, các mảng hoạt động khác (môi giới và kinh doanh vốn) có sự tăng trưởng.

Tổng lãi gộp trong kỳ hơn 1.3 tỷ đồng, trong đó lãi gộp từ hoạt động kinh doanh vốn có giá trị cao nhất là 1.25 tỷ đồng, cao hơn 12.5% so với cùng kỳ. Hoạt động lưu ký và môi giới bị lỗ.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan