Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đường lên đỉnh Olympia kỷ niệm 20 năm phát sóng, hàng triệu thứ đổi thay, chỉ duy nhất một điều không đổi
1999 là dấu mốc quan trọng của Đường lên đỉnh Olympia tuy nhiên tất cả học sinh sinh năm 1999 đều không có cơ hội tham gia chương trình.
Được khán giả ủng hộ vì sao BTV Hoài Anh không theo nghiệp diễn?
Biên tập viên (BTV) Hoài Anh tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả ở vị trí một người dẫn chương trình thời sự. Tuy nhiên, trước khi theo nghề truyền ...