Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Phạt không thắt dây an toàn: Phải sửa luật
Các ý kiến đều ủng hộ quy định người ngồi trên ô tô có trang bị thì phải thắt dây an toàn nhưng đang có độ vênh giữa luật và nghị định.