Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Sứ mệnh vì giá trị BĐS bền vững trong suốt 133 năm của Hongkong Land
Trong suốt hơn 130 năm phát triển, Hongkong Land đã bền bỉ kiến tạo các giá trị bền vững cho đô thị, đối tác và khách hàng thông qua các công trình ...