Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Hà Nội: Phường đầu tiên phát thẻ đi chợ cho người dân để phòng, chống Covid-19
Vừa qua, UBND phường Nhật Tân bắt đầu triển khai việc phát thẻ vào chợ cho người dân và phiếu giới hạn số lượng người mua sắm tại chợ Nhật Tân.