Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
KPF muốn thoái 15 triệu cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn, dự thu tối đa 165 tỷ
Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Minh (HoSE: KPF) vừa thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần TTC Deluxe Sài Gòn.