Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Thực hiện tái cơ cấu tạo nhiều chuyển biến tích cực, Vicem đạt lợi nhuận “khủng” gần 3.200 tỷ đồng
Trong năm 2019, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam đạt lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay là khoảng 3.200 tỷ đồng.