Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Cử tri TP HCM nói thẳng cán bộ chưa có "văn hóa từ chức"
Các án kỷ luật chủ yếu là khiển trách, cảnh cáo thì không thể đủ sức răn đe cán bộ trước sự cám dỗ quá lớn của tiền tài, vật chất và quyền lực.