Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chú trọng quy hoạch giao thông đáp ứng quy mô 10 triệu dân
11/04/2024
Nhiều đại biểu HĐND TP Hà Nội cho rằng, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cần chú trọng vào quy hoạch giao thông vận ...