Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Tập huấn bồi dưỡng GV dạy lớp 1: Giám sát chặt chẽ chất lượng
Bên cạnh nỗ lực dạy học hoàn thành chương trình, giáo viên dạy lớp 1 còn dồn sức cho việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để bắt tay vào việc thực hiện ...
SGK mới Ngữ văn 6: Hiểu chương trình để triển khai hiệu quả
Chỉ còn thời gian ngắn nữa, sách giáo khoa (SGK) Ngữ văn 6 theo Chương trình mới được đưa vào giảng dạy.
Xây dựng kế hoạch tặng SGK cho học sinh khó khăn trước khai giảng năm học mới
Vấn đề cung ứng và tập huấn giáo viên sử dụng sách giáo khoa đóng vai trò không nhỏ trong việc triển khai năm học hiệu quả, thành công.