Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chuyên gia ngân hàng tháo tung xe điện Trung Quốc, phát hiện bí mật vượt trội Tesla, Volkswagen
08/09/2023
Kết quả nghiên cứu từ UBS cho thấy BYD Seal có lợi thế rất lớn về chi phí sản xuất so với đối thủ.