Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy từ 1/7/2021
Kể từ ngày 01/7/2021, Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của ...
Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú
Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú