Ra mắt Phần mềm quản lý phòng khám trực tuyến miễn phí My Health

Ra mắt Phần mềm quản lý phòng khám trực tuyến miễn phí My Health

Quản lý và tối ưu hóa các dịch vụ phòng khám nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất cho khách hàng, bệnh nhân trong việc khám và điều trị phụ thuộc rất nhiều vào các công cụ hỗ trợ và hậu cần, trong đó có phần mềm quản lý phòng khám. Tiếp theo thành công của các ứng dụng Hồ sơ sức khỏe cá nhân HR247 miễn ...
  • :
  • :
Thời tiết