Cách lấy tiền BHXH một lần

Cách lấy tiền BHXH một lần

Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị nhận BHXH một lần tại cơ quan BHXH quận/huyện hoặc cơ quan BHXH tỉnh (trong trường hợp BHXH được phân cấp giải quyết hưởng BHXH 1 lần) tại nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú).
Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Hướng dẫn giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, để hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh, bảo đảm sức khỏe cho người lao động nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, đơn vị tạm thời điều chỉnh một số nội dung trong quy trình giải quyết chế độ cho người ...
  • :
  • :
Thời tiết