Hạn mức bảo hiểm tiền gửi tăng sẽ tác động tới những ai?

Hạn mức bảo hiểm tiền gửi tăng sẽ tác động tới những ai?

Ông Vũ Văn Long - Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) cho biết:  “Với hạn mức đề xuất là 125 triệu đồng, đã có 90,94% người gửi tiền trong hệ thống ngân hàng được bảo hiểm toàn bộ, qua đó, những người gửi tiền nhỏ, ít có điều kiện tiếp cận với các thông tin về tài chính - ngân ...
  • :
  • :
Thời tiết