Bình Phước: Giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội

Bình Phước: Giải quyết việc làm đảm bảo an sinh xã hội

Với hơn 40.000 lao động là đồng bào dân tộc, năm 2019, các cấp, các ngành của tỉnh Bình Phước đã thực hiện một loạt các chính sách, chương trình, dự án đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm đã làm cho đời sống người đồng bào dân tộc thiểu ...
Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Ông Đặng Khoa (tỉnh Quảng Nam) hỏi, trường hợp tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, đồng chi trả trong năm hết 6 tháng lương cơ sở (từ ngày 1/7/2019 là 8.940.000 đồng) thì khi vào bệnh viện dù là bệnh gì cũng chỉ được thanh toán bằng hoặc thấp hơn số tiền nêu trên không?
  • :
  • :
Thời tiết