Workshop “No Free Lunch” - 7 bí quyết bản quyền âm nhạc mà thế hệ nghệ sĩ trẻ cần biết

Workshop “No Free Lunch” - 7 bí quyết bản quyền âm nhạc mà thế hệ nghệ sĩ trẻ cần biết

Với mong muốn mang đến một cái nhìn khách quan nhất về luật bản quyền âm nhạc, bảo vệ nghệ sĩ và sản phẩm của họ giữa thời đại mạng xã hội, workshop “No Free Lunch” do SKY Music kết hợp cùng TRU’ Art Forum và bộ ba nghệ sĩ GERDNANG hứa hẹn mở ra những câu chuyện về bản quyền âm nhạc vốn luôn là chủ ...
  • :
  • :
Thời tiết