Đệ nhất thác Háng Đề Chơ

Đệ nhất thác Háng Đề Chơ

Cuối thu, thời điểm đẹp nhất khi khắp núi rừng bắt đầu sương giăng, hoa đang chớm nở và nước vào độ xanh trong nhất. Ấy là lúc bạn nên tìm đến Tây Bắc du ngoạn.
  • :
  • :
Thời tiết