Lạ lẫm với kiến trúc thế giới 2020

Lạ lẫm với kiến trúc thế giới 2020

Bình minh của kỷ nguyên kiến trúc mới đang đến với nhiều công trình xây dựng độc đáo vừa giúp định hình lại diện mạo của các thành phố theo tiêu chuẩn “sạch – xanh - tiện lợi”.
  • :
  • :
Thời tiết