Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Mục tiêu chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Mục tiêu chuyển đổi hoạt động theo cơ chế thị trường

Năm 2021, TKV sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tạo đột phá trong việc ứng dụng tiến bộ của cuộc cách mạng 4.0 vào sản xuất và quản trị. Mục tiêu là chuyển đổi TKV hoạt động theo cơ chế thị trường, có nền quản trị tiên tiến, công nghệ phát ...
Ngân hàng số hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thế giới

Ngân hàng số hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thế giới

Trong những năm gần đây nhu cầu kết nối, xúc tiến thương mại của cộng đồng DN trên các nền tảng số hóa ngày càng phát triển. Bởi vậy các NHTM trong nước đang tập trung đầu tư cho các nền tảng kết nối DN xuyên biên giới.
Miễn, giảm phí ngân hàng xác định là khoản đầu tư

Miễn, giảm phí ngân hàng xác định là khoản đầu tư

Bên cạnh việc các ngân hàng bỏ ra một chi phí quảng bá hình ảnh sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên các phương tiện truyền thông, thì việc miễn giảm phí giao dịch cho người sử dụng cũng sẽ khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm ...
  • :
  • :
Thời tiết