Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc tế

Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc tế

Ngày 11-3, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Hiệp hội các tổ chức CERT quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Computer Emergency Response Team - APCERT) tổ chức chương trình diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc tế APCERT 2020.
  • :
  • :
Thời tiết