A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngân hàng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ

Trong giai đoạn 2015 - 2020 BIDV đã có những bước phát triển toàn diện, đồng bộ, vượt trội trên các mặt hoạt động; hoàn thành xuất sắc phương án tái cơ cấu, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về quy mô, thị phần; giữ vững vai trò là lực lượng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ (CSTT), góp phần ổn định và phát triển thị trường tài chính tiền tệ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong hai ngày 10 - 11/8/2020, Đảng bộ NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với sự tham gia của 247 đại biểu đại diện cho 4.304 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đã vinh dự được đón đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành trung ương...

Thống đốc Lê Minh Hưng chụp ảnh cùng Ban chấp hành Đảng bộ BIDV nhiệm kỳ 2020-2025

Không ngừng đổi mới

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và NHNN Việt Nam, Đảng bộ BIDV nói riêng và toàn thể hệ thống BIDV nói chung không ngừng nâng cao năng lực phát triển kinh doanh, củng cố thương hiệu và sức cạnh tranh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong giai đoạn 2015 - 2020 BIDV đã có những bước phát triển toàn diện, đồng bộ, vượt trội trên các mặt hoạt động; hoàn thành xuất sắc phương án tái cơ cấu, luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định về quy mô, thị phần; giữ vững vai trò là lực lượng chủ lực thực thi chính sách tiền tệ (CSTT), góp phần ổn định và phát triển thị trường tài chính tiền tệ, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đảng bộ BIDV không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động sáng tạo, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 10 chỉ tiêu kế hoạch và hai hoạt động đạt kết quả xuất sắc mà Đảng bộ BIDV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Đảng bộ BIDV đã hoàn thành tốt vai trò là hạt nhân chính trị, triển khai toàn diện các mặt công tác, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ BIDV triển khai tốt công tác xây dựng Đảng, thể hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong DNNN. Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, đường lối pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối, sự điều hành của NHNN, Nghị quyết tại hội đồng cổ đông; đồng thời nắm bắt diễn biến tâm tư của các cán bộ, nhân viên trong quá trình cơ cấu lại, xử lý nợ xấu và khi các cơ quan tố tụng xét xử các vụ án liên quan đến BIDV, qua đó giúp toàn hệ thống đồng tâm, hiệp lực, cùng vượt qua khó khăn, thách thức.

Toàn hệ thống đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; kỷ luật nghiêm minh về Đảng và chuyên môn đối với tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm…

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, BIDV luôn đảm bảo an toàn, phát triển vốn Nhà nước. Đến cuối năm 2019 vốn chủ sở hữu của BIDV đã đạt 77.623 tỷ đồng tăng 1,83 lần so với năm 2015; Tổng tài sản đạt 1,49 triệu tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ, chiếm 11,8% thị phần - giữ vững vị trí đứng đầu về quy mô tài sản trong hệ thống các NHTM Việt Nam. Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân đạt 11,3%/năm; Tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; Tỷ trọng thu dịch vụ/tổng thu nhập bình quân khoảng 11-14%; Tỷ lệ CAR cuối kỳ đạt 13,3%; ROA bình quân đạt 0,658%... BIDV luôn tiên phong thực hiện các chủ trương, CSTT theo chỉ đạo của NHNN; tích cực thực hiện an sinh xã hội, đồng thời góp phần làm cầu nối góp phần thực hiện công tác ngoại giao láng giềng với các nước Lào, Campuchia… được Đảng, Nhà nước ta và nhà nước bạn đánh giá cao.

Phát triển bền vững và thịnh vượng

Phát huy những thành quả đạt được trong giai đoạn vừa qua, Đảng bộ và toàn hệ thống BIDV quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu kinh doanh, gắn hoạt động kinh doanh với thực hiện CSTT, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. BIDV sẽ nhanh chóng chuyển BIDV từ giai đoạn tái cơ cấu, cơ cấu để phát triển sang giai đoạn “phát triển bền vững và thịnh vượng”.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ BIDV trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt các mục tiêu trong thời gian tới, xây dựng Đảng bộ BIDV trong sạch, vững mạnh, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Đảng bộ BIDV chú trọng một số vấn đề: Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng; không ngừng chăm lo tổ chức Đảng lớn mạnh về tổ chức, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, đảm bảo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chăm lo công tác phát triển đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động để giữ vững, phát triển thị phần trong nước và quốc tế; đẩy mạnh số hóa để phát triển ngân hàng số, chú trọng phát triển các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng hiện đại… Chú trọng vào việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục xây dựng phát triển thương hiệu gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại BIDV; tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, phát triển thương hiệu, uy tín, hình ảnh của BIDV…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BIDV nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 35 đồng chí; bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 đồng chí; đồng chí Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐQT BIDV - được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III với 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết.

Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ BIDV nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công sẽ tạo định hướng cho bước phát triển mới của BIDV, khẳng định là ngân hàng chủ lực thực thi CSTT, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hà An

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
  • :
  • :
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ